המדריך לנפאל         ראשי    |   מידע כללי    |   ערים    |   טרקים    |   אטרקציות    |   תוספות    |   אודות
היסטוריה   |   מפה   |   מזג אוויר    |   זמן מקומי    |   ביקורת גבולות   
מידע כללי

בחלק זה ניתן לקרוא מידע כללי על נפאל: על המבנה הגיאוגרפי היחודי של המדינה, הכוללת את ההרים הגבוהים בעולם, על ההיסטוריה הארוכה של המדינה הותיקה, וכמו כן פרטים חשובים לקראת טיול כמו מזג אוויר, זמן מקומי ו- מעברי גבול ואשרות.

פרטים נוספים:
שפה: נפאלית
אוכלוסייה: כ-24 מליון נפש.
תוחלת חיים: גברים – 57.5 שנים, נשים – 57 שנים.
דתות: 88% הינדואים, 8% בודהיסטים, 4% מוסלמים,
צורת ממשל: רפובליקה דמוקרטית.סמל המדינה